หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมอบรม > ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
22 มิ.ย. 65 - 22 มิ.ย. 66


วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.

         การประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ครั้งที่ 1/2565 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5
--ณาฐวดี พุทธวงค์ รายงาน/ถ่ายภาพ

#SSRU

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยhttps://ssru.ac.th/

เว็บไซต์ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ http://www.elfit.ssru.ac.th/witthaya_me/