หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ครั้งที่​ 7/2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 7/2566วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.3 ...
2023-07-14 10:09:01
ประชุมมอบนโยบายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
กองคลัง เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวล ...
2023-07-14 10:09:14
อัพเดทใหม่❗️ชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบใหม่ ได้ง่ายๆ
อัพเดทใหม่ชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบใหม่ ได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป น้องๆนักศึกษาสามาร ...
2023-07-12 14:39:59
กองคลังได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2
กองคลังได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ ...
2023-06-14 11:17:31
อยู่ที่ไหนก็สามารถจ่ายได้ง่ายๆ
อยู่ที่ไหนก็สามารถจ่ายได้ง่ายๆมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดบริการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่า ...
2023-06-07 15:47:59
บุคลากรของกองคลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566
บุคลากรของกองคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2023-07-14 10:09:56
ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 22
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 - 12 พฤษภาคม 2566 ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมโ ...
2023-07-14 10:10:22
ข่าวย้อนหลัง