หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > การโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทและบุคคลธรรมดาในระบบจ่ายตรง วันที่ 8-12 ก.พ 2564
การโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทและบุคคลธรรมดาในระบบจ่ายตรง วันที่ 8-12 ก.พ 2564

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2021-02-16 09:42:53

***หมายเหตุ**** เมื่อบริษัทได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว

กรุณาส่งใบเสร็จกลับมายังกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ถึงคุณรุ่งนภา เรืองฤทธิ์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก

แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300

โทร 02-160-1115 คุณอ้อ 

***สามารถมารับได้ทุกวัน  พฤหัสบดี และ ศุกร์***

การโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทและบุคคลธรรมดาในระบบจ่ายตรง8-12ก.พ.64.TXT