หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > การโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทและบุคคลธรรมดาในระบบจ่ายตรง 15-19 มี.ค 2564
การโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทและบุคคลธรรมดาในระบบจ่ายตรง 15-19 มี.ค 2564

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2021-03-22 14:04:24

เมื่อบริษัทได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว

กรุณาส่งใบเสร็จกลับมายังกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ถึงคุณรุ่งนภา เรืองฤทธิ์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก

แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300

โทร 02-160-1115 คุณอ้อ 

***สามารถมารับได้ทุกวัน  พฤหัสบดี และ ศุกร์***

การโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทและบุคคลธรรมดาในระบบจ่ายตร15-19 มี.ค.64.TXT