หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เทคนิคการบันทึกบัญชีภาครัฐอย่างไรให้ถูกต้อง
 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร **เทคนิคการบันทึกบัญชีภ ...
2023-11-14 15:46:21
แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดให้บุคลากร ที่มีความประสงค์ในการขอ ...
2023-08-15 13:44:47
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร " ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการออกแบบ การจ้างออกแบบและการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง"
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร**ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการออกแบบ ...
2023-06-12 10:11:03
ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี &nbs ...
2023-03-17 15:24:56
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสตั้งแต่วันที่ 6 - 19 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566สำหรับน ...
2023-03-17 15:12:50
สรุปข้อมูลสำคัญนโยบายการลงทุน ตราสารหนี้-ตราสารทุน
สรุปข้อมูลสำคัญนโยบายการลงทุน ตราสารหนี้-ตราสารทุนนโยบายการลงทุน(ตราสารหนี้)GFI ตราสารหนี้.pdfนโยบาย ...
2023-03-16 10:53:34
ข่าวปัจจุบัน