หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เทคนิคการบันทึกบัญชีภาครัฐอย่างไรให้ถูกต้อง
 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร **เทคนิคการบันทึกบัญชีภ ...
2023-11-14 15:46:21
แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดให้บุคลากร ที่มีความประสงค์ในการขอ ...
2023-08-15 13:44:47
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 24 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 24 มีนาคม 2566  &nbs ...
2023-03-20 16:19:39
วันที่ 17 มีนาคม 2566 ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายชำนิ นิลอรุณ
วันที่ 17 มีนาคม 2566 ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมอวย ...
2023-07-14 10:20:06
แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้
        แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันขอ ...
2023-03-17 15:05:02
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคืนค่าประกันของเสียหายตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2566
--  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 13 มีนาคม 2566-* ...
2023-03-17 15:08:19
โครงการอบรมในหลักสูตร **การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ** รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร**การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ** ...
2023-06-12 10:11:03
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร **ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ**
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร**ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ**รุ่นที่1 ...
2023-06-12 10:11:03
ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน THE Impact Ranking - SDGs 2023
        วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลังเข้าร่ ...
2023-07-14 10:21:25
ข่าวปัจจุบัน