หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
อบรมในหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติระเบียบ และกฎหมายที่เก ...
2024-06-14 11:55:11
การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.           ดร.มนตรี ไทร ...
2024-02-21 15:17:42
ประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566   ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมการประชุม ...
2023-12-15 14:40:04
ประชุมประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยบุคลากรกองคลังทั้ง ...
2023-10-12 11:29:49
กองคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดี
     วันที่ 28 กันยายน 2566 ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมแสดงความ ...
2023-09-29 10:44:05
กองคลัง ได้รับรางวัล BEST PRACTICE AWARD
กองคลัง ได้รับรางวัล BEST PRACTICE AWARD     ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มการเงินและพัสดุ ...
2023-09-15 10:44:06
กองคลัง เข้าร่วมกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ปี 2566
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.      กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2023-09-15 10:40:11
No Gift Policy
X No Gift Policy Xกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “งดให้ งดรับ” ของขวัญ รว ...
2023-09-11 10:21:26
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
     กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกอ ...
2023-08-17 09:39:22
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามกับ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชนฯ)
วันที่ 26 กรฎาคม 2566มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามกับ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชนฯ) เกี่ ...
2023-08-15 13:55:17
ข่าวย้อนหลัง