หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม
โครงการอบรม

พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนิ ...
2023-05-15 10:51:13
โครงการอบรมในหลักสูตร **การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ** รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร**การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ** ...
2023-03-16 09:47:38
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร **ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ**
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร**ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ**รุ่นที่1 ...
2023-03-16 09:47:28
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร " ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการออกแบบ การจ้างออกแบบและการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง"
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร**ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการออกแบบ ...
2023-03-16 10:10:51
coming soon...
2022-11-14 17:22:51
ข่าวย้อนหลัง