หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การจัดทำ TOR สำหรับบุคลากรผู้บริหารภาครัฐ
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร **การปรับพื้นฐานและเพิ่มประสิ ...
2023-11-20 16:43:52
การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการต่างๆ
การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการ ต่างๆในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การตรวจร ...
2023-11-17 11:23:11
ประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566   ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมการประชุม ...
2023-11-17 10:25:48
เทคนิคการรับเงินจ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร **เทคนิคการรับเงินจ่ายเงินและ ...
2023-11-14 15:46:14
การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร **การบริหารงานเอกสารอย่างมืออ ...
2023-11-14 15:41:26
ประชุมประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยบุคลากรกองคลังทั้ง ...
2023-10-12 11:29:49
โครงการบริการวิชาการ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ จัดโดย กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1.โครงการหลักสูตร ...
2023-11-20 14:55:34
กองคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดี
     วันที่ 28 กันยายน 2566 ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมแสดงความ ...
2023-09-29 10:44:05
กองคลัง ได้รับรางวัล BEST PRACTICE AWARD
กองคลัง ได้รับรางวัล BEST PRACTICE AWARD     ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มการเงินและพัสดุ ...
2023-09-15 10:44:06
กองคลัง เข้าร่วมกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ปี 2566
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.      กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2023-09-15 10:40:11
ข่าวย้อนหลัง