หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมมอบนโยบายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
กองคลัง เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวล ...
2023-07-14 10:09:14
อัพเดทใหม่❗️ชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบใหม่ ได้ง่ายๆ
อัพเดทใหม่ชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบใหม่ ได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป น้องๆนักศึกษาสามาร ...
2023-07-12 14:39:59
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566รอบวันที่ ...
2023-06-13 09:29:58
การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนอุทธรณ์หรือถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร **โครงการบริการวิชาการหลักสูต ...
2023-06-21 09:35:46
กองคลังได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2
กองคลังได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ ...
2023-06-14 11:17:31
อยู่ที่ไหนก็สามารถจ่ายได้ง่ายๆ
อยู่ที่ไหนก็สามารถจ่ายได้ง่ายๆมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดบริการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่า ...
2023-06-07 15:47:59
การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐในระบบ New GFMIS ของบุคลากรของรัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐในระบบ ...
2023-06-21 09:38:13
ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 1 อัตราประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.pdfดาวห์โหลดใบสมัครCr.กอ ...
2023-06-02 15:30:25
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566รอบวันที่ ...
2023-06-01 14:37:38
ข่าวย้อนหลัง