หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม > การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐในระบบ New GFMIS ของบุคลากรของรัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่
การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐในระบบ New GFMIS ของบุคลากรของรัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-06-21 09:38:13

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร

การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐในระบบ New GFMIS ของบุคลากรของรัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่

**การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐในระบบ New GFMIS ของบุคลากรของรัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่**

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ


บรรยายโดย ท่านอาจารย์วันวิสาข์ พิญโญฤทธิ์ และ

ท่านอาจารย์อนุชา บุญเกษม นักบัญชีชำนาญการ  กรมบัญชีกลาง


**สนใจลงทะเบียน :  https://forms.gle/uE6Sn6k5ttwjaZNp7

**ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท**


สอบถามรายละเอียดได้ที่

???? : 02-160-1115

LINE : https://lin.ee/KXh22ha