หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > บุคลากรของกองคลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566
บุคลากรของกองคลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-07-14 10:09:56

บุคลากรของกองคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

          ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวจันทร์เพ็ญ ราชานู หัวหน้าฝ่ายบัญชี นายจารึก รูปบุญ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ นางสาววริศรา วัดสิงห์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารและงบประมาณ นางสาวนิตยา บรรจุ รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยบุคลากรของกองคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566 โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน อาคาร 32 ชั้น 4