หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม > พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-06-12 10:11:03

พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมศึกษาประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร 

**พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมศึกษาประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา**


รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

บรรยายโดย ท่านอาจารย์สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์

นิติกรชำนาญการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง


สนใจลงทะเบียน :  https://forms.gle/vmyoLkd3SVhohyL68

**ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท**

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 02-160-1115

LINE : https://lin.ee/KXh22ha