หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม > เทคนิคการบันทึกบัญชีภาครัฐอย่างไรให้ถูกต้อง
เทคนิคการบันทึกบัญชีภาครัฐอย่างไรให้ถูกต้อง

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-11-14 15:46:21
 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร 

**เทคนิคการบันทึกบัญชีภาครัฐอย่างไรให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบันทึกบัญชีและนโยบายบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ไม่ให้เกิดประเด็นข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก**

*รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน  พ.ศ.2566          

ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ

บรรยายโดย นักบัญชีชำนาญการ กรมบัญชีกลาง และ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

> สนใจลงทะเบียน : https://forms.gle/mACEy4mUo6h84i8a7

>> ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท <<

สอบถามรายละเอียดได้ที่

???? : 02-160-1115

LINE : https://lin.ee/KXh22ha

> รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม วันและสถานที่ในการอบรม : https://finance.ssru.ac.th/th/news/view/-project2567