หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม > ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการออกแบบ การจ้างออกแบบและการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง
ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการออกแบบ การจ้างออกแบบและการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-06-23 15:29:56

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร 

**ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการออกแบบ การจ้างออกแบบและการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง****ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการออกแบบ การจ้างออกแบบและการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง**


รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2566

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

บรรยายโดย ท่านอาจารย์บุญทิพย์ ชูโชนาค 

อดีตผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้จัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 


> สนใจลงทะเบียน : https://forms.gle/zmqQQdAkjqfpm92g7

> ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท <


สอบถามรายละเอียดได้ที่

???? : 02-160-1115

LINE : https://lin.ee/KXh22ha