หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม > กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร **ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ**
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร **ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ**

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-06-12 10:11:03กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร

**ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ**
รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

บรรยายโดย ท่านอาจารย์ สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ CPIA
นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

สนใจลงทะเบียน : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJRC-uVsAc_HBnhW3kOYKZx_13zKR7_mblG2Ap4jiTXHslyg/viewform

ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท


สอบถามรายละเอียดได้ที่
Phone  : 02-160-1030 , 097-242-6167 , 094-351-5533