หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม > กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร **พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมศึกษาประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา**
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร **พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมศึกษาประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา**

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-06-12 10:11:03


** กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร

**พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมศึกษาประเด็นปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหา**
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2566
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

บรรยายโดย ท่านอาจารย์ สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์
นิติกรชำนาญการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

** สนใจลงทะเบียน : 
https://forms.gle/vmyoLkd3SVhohyL68

*** ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท ***

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Phone : 02-160-1115
LINE : 
https://lin.ee/KXh22ha