หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม > กองคลัง กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร **เทคนิคในการปฎิบัติงานในระบบ (e-GP) โดยการสาธิตการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP)**
กองคลัง กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร **เทคนิคในการปฎิบัติงานในระบบ (e-GP) โดยการสาธิตการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP)**

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-06-12 10:11:03


** กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร
** เทคนิคในการปฎิบัติงานในระบบ (e-GP) โดยการสาธิตการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
และสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP)**
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2566
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

บรรยายโดย ท่านอาจารย์ อ.ธนะโชค รุ่งธิปานนท์
ผู้อำนวยการกองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

** สนใจลงทะเบียน :https://forms.gle/B5wwLwsMt3p1kSwQA

*** ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท ***

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Phone : 02-160-1115
LINE : https://lin.ee/KXh22ha