หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง และ นางสาววริศรา วัดสิงห์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการบริการสำนักงาน ครั้งที่ 1/2566
ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง และ นางสาววริศรา วัดสิงห์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการบริการสำนักงาน ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-03-16 14:58:48

           วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง และ นางสาววริศรา วัดสิงห์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารและงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการบริการสำนักงาน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายชำนิ นิลอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมปัญจมราช อาคาร 32 ชั้น 1