หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน THE Impact Ranking - SDGs 2023
ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน THE Impact Ranking - SDGs 2023

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-07-14 10:21:25

        วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน THE  Impact Ranking - SDGs 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา ผ่าน Zoom Meeting