หน้าหลัก > ข่าว > การเปิดเผยงบ > การเปิดเผยงบการเงิน
การเปิดเผยงบการเงิน

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-06-19 15:31:53


การเปิดเผยงบการเงิน


รายงานงบการเงิน(ผู้สอบบัญชี) ปี 2553.pdf

รายงานงบการเงิน(ผู้สอบบัญชี) ปี 2555.pdf

รายงานงบการเงิน(ผู้สอบบัญชี) ปี 2556.pdf

รายงานงบการเงิน(ผู้สอบบัญชี) ปี 2557.pdf

รายงานงบการเงิน(ผู้สอบบัญชี) ปี 2558.pdf

รายงานงบการเงิน(ผู้สอบบัญชี) ปี 2559.pdf

รายงานงบการเงิน(ผู้สอบบัญชี) ปี 2560.pdf

รายงานงบการเงิน(ผู้สอบบัญชี) ปี 2561.pdf

รายงานงบการเงิน(ผู้สอบบัญชี) ปี 2562.pdf

รายงานงบการเงิน(ผู้สอบบัญชี) ปี 2563.pdf

รายงานงบการเงิน(ผู้สอบบัญชี) ปี 2564.pdf

รายงานงบการเงิน(ผู้สอบบัญชี) ปี 2565.pdf