หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานในการประชุมแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานในการประชุมแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-03-16 18:14:24


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานในการประชุมแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยมีนายจารึก รูปบุญ หัวหน้าฝ่ายงานพัสดุ กองคลัง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้จัดการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ผู้จัดได้เชิญเจ้าหน้าที่พัสดุของทุกคณะ ทุกหน่วยงานเข้าร่วม เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำ-ตอบคำถามด้านพัสดุ เพื่อให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 www.ssru.ac.th
#สวนสุนันทา #ssru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
www.finance.ssru.ac.th
#กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
☎️One stop service (การเงิน) 02 160 1163
☎️One stop service (รับเช็ค) 02 160 1018