หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > วันที่ 17 มีนาคม 2566 ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายชำนิ นิลอรุณ
วันที่ 17 มีนาคม 2566 ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายชำนิ นิลอรุณ

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-07-14 10:20:06


วันที่ 17 มีนาคม 2566 ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายชำนิ นิลอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา ณ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี