หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > สวนสุนันทารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8
สวนสุนันทารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-03-16 16:03:09
                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  พงษ์เพ็ง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วันที่ 1 ธันวาคม 2565 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลด้านการเบิกจ่าย “ระดับดี”  ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจำนวน  44 หน่วยงาน และ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 103 รางวัล  จัดโดยกรมบัญชีกลาง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ศศิวิมล  มณีวงษ์  รายงาน
ขอขอบคุณ ภาพจากกรมบัญชีกลาง