หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ช่องทางการชำระเงินค่าเทอม
ช่องทางการชำระเงินค่าเทอม

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2022-01-02 12:24:19


**กรณี นักศึกษาที่ต้องการขอใบเสร็จเพื่อทำเรื่องเบิกกับหน่วยงานราชการ  สามารถขอเปลี่ยนใบเสร็จหลังจากชำระเงินแล้ว
 3 วันทำการ และนำใบเสร็จที่ชำระจากธนาคาร เคาท์เตอร์เซอร์วิส มาด้วยนะคะ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 : กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 : โทร. 02-160-1029 , 02-160-1031
 : http://www.finance.ssru.ac.th/