หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมการประชุมจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมการประชุมจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-03-16 16:12:07


                   ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมการประชุมจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณารายการค่าใช้จ่ายและแนวทางการบริหารงบประมาณของหน่วยงานสนับสนุน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5???? www.ssru.ac.th
#สวนสุนันทา #ssru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
???? www.finance.ssru.ac.th
#กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
☎️One stop service (การเงิน) 02 160 1163
☎️One stop service (รับเช็ค) 02 160 1018