หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > นางสาวจันทร์เพ็ญ ราชานู หัวหน้าฝ่ายบัญชี และนางสาว กัญญาณัฐ หนูคง บุคลากรกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้เข้าร่วมโครงการ "รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"
นางสาวจันทร์เพ็ญ ราชานู หัวหน้าฝ่ายบัญชี และนางสาว กัญญาณัฐ หนูคง บุคลากรกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้เข้าร่วมโครงการ "รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-04-12 10:12:13


   วันที่ 3 เมษายน 2566 

นางสาวจันทร์เพ็ญ ราชานู หัวหน้าฝ่ายบัญชี และนางสาว กัญญาณัฐ หนูคง บุคลากรกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ได้เข้าร่วมโครงการ "รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมบัญชีกลาง