หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-08-15 13:44:47
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดให้บุคลากร ที่มีความประสงค์ในการขอเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

สามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนได้ที่ กองคลัง ชั้น3 ตึกสำนักงานอธิการบดี 

สามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 13 กันยายน 2566


ดาวห์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน.pdf