หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง และนางศรัณ ชินแสงทิพย์ ผู้อำนวยการกองคลัง วิทยาเขตนครปฐม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง และนางศรัณ ชินแสงทิพย์ ผู้อำนวยการกองคลัง วิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-03-16 18:10:01
             วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง และนางศรัณ ชินแสงทิพย์ ผู้อำนวยการกองคลัง วิทยาเขตนครปฐม   และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ ระบบการรับ-จ่ายเงิน กองคลัง สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และพัสดุ โดยมี นายประสิทธิ์ เอื้อสถาพรกิจ ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ
 www.ssru.ac.th
#สวนสุนันทา #ssru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 www.finance.ssru.ac.th
#กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
☎️One stop service (การเงิน) 02 160 1163
☎️One stop service (รับเช็ค) 02 160 1018