หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม “ยืนยันการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ERP ครั้งที่ 2
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม “ยืนยันการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ERP ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-03-16 18:01:13                       วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม “ยืนยันการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ERP ครั้งที่ 2     ” ระบบบริหารงบประมาณ (BG) ให้เป็นรูปแบบ Web Application โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายจรูญพันธ์ สหนาวิน นางสาววราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์ และนายณัฐ พลอยอ่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นผู้จัด ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  

www.ssru.ac.th
#สวนสุนันทา #ssru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 www.finance.ssru.ac.th
#กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
☎️One stop service (การเงิน) 02 160 1163
☎️One stop service (รับเช็ค) 02 160 1018