ประกาศจากโครงการ "การปรับพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสร้างความรู้เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำ TOR สำหรับบุคลากรผู้บริหารภาครัฐ"

1.โครงการหลักสูตร “การปรับพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสร้างความรู้เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำ TOR สำหรับบุคลากรผู้บริหารภาครัฐ”.pdf


* รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566     ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่  

>> ประกาศรายชื่อผู้สมัคร รุ่นที่ 1 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566.jpg


* รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม พ.ศ. 2567          ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

>> ประกาศรายชื่อผู้สมัคร รุ่นที่ 2 วันที่ 20-21 มกราคม 2567.jpg


* รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม พ.ศ.2567             ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี

>> ประกาศรายชื่อผู้สมัคร รุ่นที่ 3 วันที่ 23-24 มีนาคม 2567.pdf


* รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2567               ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ

>> เร็วๆนี้


* รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม พ.ศ.2567             ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ

>> เร็วๆนี้


บรรยายโดย อดีตผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการคลังสูงนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มงานมาตรฐานราคากลางกองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง ปัจจุบันตำแหน่ง คลังจังหวัด


????สนใจลงทะเบียน : https://docs.google.com/.../1FAIpQLScfz10hc1F.../viewform...

????????ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท????????

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://finance.ssru.ac.th/th/news/view/-project2567

???? : 02-160-1115  , 085-830-2424

LINE : https://lin.ee/KXh22ha