เทคนิคการบันทึกบัญชีภาครัฐอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ไม่ให้ถูกตั้งข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก
6.โครงการหลักสูตร “เทคนิคการบันทึกบัญชีภาครัฐอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ไม่ให้ถูกตั้งข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก”.pdf


* รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 –17 ธันวาคม  พ.ศ.2566  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

>> ยกเลิก


* รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2567ณ โรงแรมรอยัลริเวอรบางพลัด กรุงเทพฯ*ยกเลิก

>> ยกเลิก


* รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม  พ.ศ.2567       ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี*ยืนยัน

>> ประกาศรายชื่อผู้สมัคร รุ่นที่ 3 วันที่ 23-24 มีนาคม 2567.pdf


* รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567       ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ

>> ประกาศรายชื่อผู้สมัคร รุ่นที่ 4 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567 .pdf


* รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม  พ.ศ.2567             ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ

>> เร็วๆนี้