ประกาศจากโครงการ "เทคนิคการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายเงินจากคลังที่สามารถลดความเสี่ยงจากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและถูกตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อป้องกันความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ"




8.โครงการหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายเงินจากคลังที่สามารถลดความเสี่ยงจากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและถูกตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อป้องกันความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ".pdf


* รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน  พ.ศ.2566      ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ*ยกเลิก 

>> ยกเลิก รุ่นที่1 วันที่ 17 - 18 พ.ย. 66.pdf


* รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ.2567       ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ*ยืนยันจัดอบรม

>> ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 2 วันที่ 25-26 ม.ค. 67.jpg


* รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม พ.ศ.2567             ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

>> เร็วๆนี้


* รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน พ.ศ.2567               ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ

>> เร็วๆนี้


* รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม พ.ศ.2567           ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ

>> เร็วๆนี้