ประกาศจากโครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการ ต่างๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ ตามแนวทางปฏิบัติล่าสุด”

2.โครงการหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการ ต่างๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ ตามแนวทางปฏิบัติล่าสุด”.pdf


* รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ*ยกเลิก 

>> ยกเลิก รุ่นที่1 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 66.pdf


* รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 28  มกราคม  พ.ศ.2567      ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ

>> ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 มกราคม 67 .pdf


* รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม พ.ศ.2567           ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

>> เร็วๆนี้


* รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม  พ.ศ.2567   ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

>> ประกาศรายชื่อผู้สมัคร รุ่นที่ 4 25-26 พฤษภาคม 2567.pdf


* รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม พ.ศ.2567          ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

>> เร็วๆนี้