ประกาศจากโครงการ “เทคนิคการรับเงินจ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ”

5.โครงการหลักสูตร “เทคนิคการรับเงินจ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ”


* รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 12  พฤศจิกายน พ.ศ.2566        ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

>> 


* รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 14  มกราคม  พ.ศ.2567            ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ

>> ประกาศรายชื่อผู้สมัคร รุ่นที่ 2 วันที่ 13-14 ม.ค.67.pdf


* รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 – 28  เมษายน พ.ศ.2567            ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

>> ประกาศรายชื่อผู้สมัคร รุ่นที่ 3 วันที่ 27-28 เม.ย.67.pdf


* รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน  พ.ศ.2567          ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ

>> ประกาศรายชื่อผู้สมัคร รุ่นที่ 4 วันที่ 29-30 มิ.ย.67.pdf


* รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน พ.ศ.2567                ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ

>> เร็วๆนี้>> สมัครเข้าโครงการ
ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท