หน้าหลัก > กิจกรรม

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม "โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รุ่นที่ 1"
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร         ...
29 ก.ค. 60 - 30 ส.ค. 60
โรงแรมตรัง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม "โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 2"
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร "โครงการจ่ายตรงเงิ ...
18 ก.ย. 60 - 1 ม.ค. 62
โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
สวนสุนันทามินิมาราธอน ครั้งที่1 โครงการพี่ส่งน้องเรียน
เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะ..สำหรับงาน “สวนสุนันทา มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 โครงการพี่ส่งน้องเรียน& ...
16 มี.ค. 61 - 1 พ.ย. 62
การปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของสมากชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
         แจ้งข่าวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในการปรับเปลี่ยนเงินสะสม-สมทบ & ...
1 ม.ค. 63 - 1 ม.ค. 64
กิจกรรมปัจจุบัน