หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมอบรม
กิจกรรมอบรม

การปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของสมากชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
         แจ้งข่าวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในการปรับเปลี่ยนเงินสะสม-สมทบ & ...
2020-01-08 15:44:21
สวนสุนันทามินิมาราธอน ครั้งที่1 โครงการพี่ส่งน้องเรียน
เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะ..สำหรับงาน “สวนสุนันทา มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 โครงการพี่ส่งน้องเรียน& ...
2019-01-03 14:11:27
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม "แนวทางบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและมาตรการป้องการหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน"
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร "แนวทางบริหารความเ ...
2019-01-05 09:30:11
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม "โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 2"
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร "โครงการจ่ายตรงเงิ ...
2017-09-18 15:03:54
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม "โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รุ่นที่ 1"
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร         ...
2017-08-25 09:50:07
ข่าวปัจจุบัน