หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมอบรม > ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม "โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 2"
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม "โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 2"

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
18 ก.ย. 60 - 1 ม.ค. 62
โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร 

"โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 

ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ จึงขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ตามลิงค์

ที่แสดงนี้ หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-160-1029

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.pdf