หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมอบรม > ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม "แนวทางบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและมาตรการป้องการหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน"
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม "แนวทางบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและมาตรการป้องการหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน"

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
22 พ.ย. 60 - 1 ก.พ. 62

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร 

"แนวทางบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบการคลัง การเงินและพัสดุ

รวมถึงมาตรการป้องการหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน"  

ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ 

จึงขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ตามลิงค์ที่แสดงนี้ 

หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-160-1029


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.pdf