หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมอบรม > ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม "โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รุ่นที่ 1"
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม "โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รุ่นที่ 1"

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
29 ก.ค. 60 - 30 ส.ค. 60
โรงแรมตรัง

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร                           "โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
จึงขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ตามลิงค์ที่แสดงนี้ค่ะ หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-160-1029

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.pdf