หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง

แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดให้บุคลากร ที่มีความประสงค์ในการขอ ...
2023-08-15 13:44:47
ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน THE Impact Ranking - SDGs 2023
        วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลังเข้าร่ ...
2023-07-14 10:21:25
ข่าวปัจจุบัน