หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

งานร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565
 ผู้อำนวยการกองคลังและบุคลากรของกองคลัง ร่วมทำบุญตักบาตร  เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒ ...
2022-01-02 11:53:27
กิจกรรมจิตอาสาวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
วันที่ 4 ธันวาคม 2564 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้ ...
2022-01-02 11:51:58
coming soon
2021-11-24 10:31:31
coming soon
2021-11-24 10:31:31
coming soon
2021-11-24 10:31:31
ข่าวปัจจุบัน