หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.          รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ ...
2022-06-22 10:30:33
ประชุมชี้แจงขั้นตอนการนำส่งเงินและการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารร่วมกับหน่วยงานที่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ฝ่ายบัญชี กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมชี้ ...
2022-06-22 10:25:52
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาพร ประจงใจ ที่ได้รับตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงาน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลังและบุคลากรของกองคลัง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวสุภา ...
2022-02-15 14:32:07
ข่าวย้อนหลัง