หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม
โครงการอบรม

เทคนิคการบันทึกบัญชีภาครัฐอย่างไรให้ถูกต้อง
 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร **เทคนิคการบันทึกบัญชีภ ...
2023-11-14 15:46:21
โครงการอบรมในหลักสูตร **การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ** รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร**การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ** ...
2023-06-12 10:11:03
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร **ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ**
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร**ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ**รุ่นที่1 ...
2023-06-12 10:11:03
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร " ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการออกแบบ การจ้างออกแบบและการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง"
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร**ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการออกแบบ ...
2023-06-12 10:11:03
ข่าวปัจจุบัน