หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.           ดร.มนตรี ไทร ...
2024-02-21 15:17:42
การขอเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดให้บุคลากร ที่มีความประสงค์ในการขอเปลี่ยนแปลงแผน ...
2024-02-08 17:26:04
การจัดทำ TOR สำหรับบุคลากรผู้บริหารภาครัฐ
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร **การปรับพื้นฐานและเพิ่มประสิ ...
2023-12-15 14:43:37
การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการต่างๆ
การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการ ต่างๆในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การตรวจร ...
2023-12-15 14:42:01
ประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566   ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมการประชุม ...
2023-12-15 14:40:04
เทคนิคการรับเงินจ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร **เทคนิคการรับเงินจ่ายเงินและ ...
2023-11-14 15:46:14
การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร **การบริหารงานเอกสารอย่างมืออ ...
2023-11-14 15:41:26
ประชุมประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยบุคลากรกองคลังทั้ง ...
2023-10-12 11:29:49
โครงการบริการวิชาการ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ จัดโดย กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1.โครงการหลักสูตร ...
2024-05-21 15:28:18
กองคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดี
     วันที่ 28 กันยายน 2566 ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมแสดงความ ...
2023-09-29 10:44:05
ข่าวย้อนหลัง