หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ > การขอเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
การขอเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2024-02-08 17:26:04
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดให้บุคลากร ที่มีความประสงค์ในการขอเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

สามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนได้ที่ กองคลัง ชั้น3 ตึกสำนักงานอธิการบดี

สามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 13 มีนาคม 2567

ดาวห์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : ใบแจ้งความประสงค์เลือกนโยบายการลงทุน.pdf