หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > ประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567
ประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-12-15 14:40:04
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

   ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมการประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 จัดขึ้นโดยสำนักงานอธิการบดี ฝ่ายอำนวยการ

โดยมี นายนฤพล ศรีสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม 

ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 อาคาร 32 และประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

---------------------------------------------------------------

cr. Facebook : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา