หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ
การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2024-02-21 15:17:42
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

          ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวจันทร์เพ็ญ ราชานู หัวหน้าฝ่ายบัญชี นายจารึก รูปบุญ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ นางสาววริศรา วัดสิงห์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารและงบประมาณ นางสาวนิตยา บรรจุ รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยบุคลากรของกองคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน อาคาร 32 ชั้น 4