หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > ประชุมมอบนโยบายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
ประชุมมอบนโยบายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-07-14 10:09:14

กองคลัง เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. 

     ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยบุคลากรกองคลัง 

เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และ บุคลากรสายวิชาการ 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด 

พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร 

ร่วมบรรยายมอบนโยบายแด่บุคลากร ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


cr. Facebook : สำนักทรัพย์สินและรายได้