หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > กองคลังได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2
กองคลังได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-06-14 11:17:31

กองคลังได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2

วันที่ 9 มิถุนายน 2566

     กองคลังได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 โดยกลุ่มพัสดุ ย่อย 2 ได้รายงานความก้าวหน้าในกระบวนการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบออนไลน์และเงินสดของงาน One stop Service กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของกลุ่ม ผ่านออนไลน์ โปรแกรม Google Meet