หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ครั้งที่​ 7/2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ครั้งที่​ 7/2566

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-07-14 10:09:01

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 7/2566
วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. 

     ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 7/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน วิทยาเขต ศูนย์การศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 5

 

cr. Facebook : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง